• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,550
36,650
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,560
36,640
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,550
36,650
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,560
36,640
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,550
36,680
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,570
36,660
Nguyên liêu 9999 - HN
34,070
34,170
Nguyên liêu 999 - HN
34,020
34,120
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,560
36,660
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,570
36,650

Cập nhập lúc: 08:27 23/09/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
37,158.5137,311.65--
USD/VND
(Liên NH)
23,28023,368--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36553665
SJC HN36563664
Kim Tuất36553665
Kim Thần Tài36553665
Lộc Phát Tài36553665
Kim Ngân Tài36553665
Hưng Thịnh Vượng34073447
Nguyên liệu 99.9934073417
Nguyên liệu 99.934023412
Nữ trang 99.9933993469
Nữ trang 99.933893459
Nữ trang 9933533423
Nữ trang 18k24922622
Nữ trang 16k23522482
Nữ trang 14k19142044
Nữ trang 10k13401470
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36553668
SJC ĐN Buôn36573666
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999934063420
Nguyên liệu 99934013413
Lộc Phát Tài36553668
Kim Thần Tài36553668
Nhẫn H.T.V34073447
Nữ trang 99.9933993469
Nữ trang 99.933893459
Nữ trang 9933533423
Nữ trang 18k24922622
Nữ trang 6823522482
Nữ trang 14k19142044
Nữ trang 10k13401470

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36553665
SJC buôn36563664
Kim Tuất36553665
Kim Thần Tài36553665
Lộc Phát Tài36553665
Nhẫn H.T.V34073447
Nguyên liệu 999934073417
Nguyên liệu 99934023412
Nữ trang 99.9933873457
Nữ trang 99.933773447
Nữ trang 9933573427
Nữ Trang 18k24782608
Nữ Trang 14k19022032
Nữ trang 6822352305
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611