• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,280
36,380
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,290
36,370
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,260
36,360
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,270
36,350
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,250
36,400
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,270
36,380
Nguyên liêu 9999 - HN
35,000
35,100
Nguyên liêu 999 - HN
34,930
35,030
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,240
36,360
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,250
36,350

Cập nhập lúc: 17:07 14/12/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
37,102.6437,278.12--
USD/VND
(Liên NH)
23,24523,347--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36283638
SJC HN36293637
Kim Tuất36283638
Kim Thần Tài36283638
Lộc Phát Tài36283638
Kim Ngân Tài36283638
Hưng Thịnh Vượng35003540
Nguyên liệu 99.9935003510
Nguyên liệu 99.934933503
Nữ trang 99.9934803550
Nữ trang 99.934723542
Nữ trang 9934493519
Nữ trang 18k25532683
Nữ trang 16k24102540
Nữ trang 14k19612091
Nữ trang 10k13741504
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36253640
SJC ĐN Buôn36273638
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999934973510
Nguyên liệu 99934893501
Lộc Phát Tài36253640
Kim Thần Tài36253640
Nhẫn H.T.V35003540
Nữ trang 99.9934803550
Nữ trang 99.934723542
Nữ trang 9934493519
Nữ trang 18k25532683
Nữ trang 6824102540
Nữ trang 14k19612091
Nữ trang 10k13741504

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36263636
SJC buôn36273635
Kim Tuất36263636
Kim Thần Tài36263636
Lộc Phát Tài36263636
Nhẫn H.T.V35003540
Nguyên liệu 999935023512
Nguyên liệu 99934973507
Nữ trang 99.9934823552
Nữ trang 99.934723542
Nữ trang 9934523522
Nữ Trang 18k25492679
Nữ Trang 14k19572087
Nữ trang 6822982368
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611