• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,440
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,430
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,360
36,440
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,370
36,430
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,480
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,360
36,460
Nguyên liêu 9999 - HN
34,210
34,310
Nguyên liêu 999 - HN
34,160
34,260
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,340
36,450
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,350
36,440

Cập nhập lúc: 16:40 13/11/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
37,085.0937,263.75--
USD/VND
(Liên NH)
23,23423,338--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36343644
SJC HN36353643
Kim Tuất36343644
Kim Thần Tài36343644
Lộc Phát Tài36343644
Kim Ngân Tài36343644
Hưng Thịnh Vượng34213461
Nguyên liệu 99.9934213431
Nguyên liệu 99.934163426
Nữ trang 99.9934013471
Nữ trang 99.933933463
Nữ trang 9933703440
Nữ trang 18k24932623
Nữ trang 16k23542484
Nữ trang 14k19152045
Nữ trang 10k13411471
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36343648
SJC ĐN Buôn36363646
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999934213434
Nguyên liệu 99934163429
Lộc Phát Tài36343648
Kim Thần Tài36343648
Nhẫn H.T.V34213461
Nữ trang 99.9934013471
Nữ trang 99.933933463
Nữ trang 9933703440
Nữ trang 18k24932623
Nữ trang 6823542484
Nữ trang 14k19152045
Nữ trang 10k13411471

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36363644
SJC buôn36373643
Kim Tuất36363644
Kim Thần Tài36363644
Lộc Phát Tài36363644
Nhẫn H.T.V34213461
Nguyên liệu 999934253435
Nguyên liệu 99934203430
Nữ trang 99.9934053475
Nữ trang 99.933953465
Nữ trang 9933753445
Nữ Trang 18k24912621
Nữ Trang 14k19122042
Nữ trang 6822472317
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611