• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
35,590
35,650
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
35,600
35,640
DOJI HCM lẻ(Nghìn/lượng)
35,590
35,650
DOJI HCM buôn(Nghìn/lượng)
35,600
35,640
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
35,570
35,670
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
35,590
35,660
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
34,220
34,320
Nguyên liêu 999 - HN(99)
34,170
34,270

Cập nhập lúc: 09:48 22/10/2016

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,266.441,266.89--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
33,985.5434,144.25--
USD/VND
(Liên NH)
22,25822,354--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank
Bảng giá tại Hà Nội
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HN lẻ3559035650
DOJI HN buôn3560035640
Gold (usd/oz)1266.441266.89
USD/VND (Liên NH)2225222348
Nguyên liệu 99.9934223432
Nguyên liêu 99934173427
Nhẫn P.L.P.T35593565
Kim Thần Tài35593565
Nhẫn H.T.V34573492
Nữ trang 99.9933973467
Nữ trang 99.933793449
Nữ trang 9933613431
Nữ trang 7524852615
Nữ trang 6823562456
Nữ trang 58.319072037
Nữ trang 41.713301460
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI ĐN lẻ3557035670
DOJI ĐN buôn3559035660
Gold (usd/oz)1266.441266.89
USD/VND (Liên NH)2225222348
Nguyên liêu 999934163428
Nguyên liêu 99934133424
Nhẫn P.L.P.T35573567
Kim Thần Tài35573567
Nhẫn H.T.V34573492
Nữ trang 999934173567
Nữ trang 999 34133563
Nữ trang 9933513531
Nữ trang 7524852675
Nữ trang 6822332423
Nữ trang 41.712861486
Bảng giá tại Tp.HCM
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HCM lẻ3559035650
DOJI HCM buôn3560035640
Gold (usd/oz)1266.441266.89
USD/VND (Liên NH)2225222348
Nguyên liệu 99.9934223430
Nguyên liệu 99.934173425
Nhẫn P.L.P.T35593565
Kim Thần Tài35593565
Nhẫn H.T.V34573492
Nữ trang 99.9933973467
Nữ trang 99.933793449
Nữ trang 9933613431
Nữ trang 7524852615
Nữ trang 58.319072037
Nữ trang 41.713301460