• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,500
36,600
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,510
36,590
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,500
36,600
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,510
36,590
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,490
36,640
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,510
36,620
Nguyên liêu 9999 - HN
34,810
34,910
Nguyên liêu 999 - HN
34,760
34,860
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,500
36,590
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,510
36,580

Cập nhập lúc: 08:53 21/10/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
37,200.0137,340.39--
USD/VND
(Liên NH)
23,30623,386--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36503660
SJC HN36513659
Kim Tuất36503660
Kim Thần Tài36503660
Lộc Phát Tài36503660
Kim Ngân Tài36503660
Hưng Thịnh Vượng34813521
Nguyên liệu 99.9934813491
Nguyên liệu 99.934763486
Nữ trang 99.9934733543
Nữ trang 99.934633533
Nữ trang 9934273497
Nữ trang 18k25472677
Nữ trang 16k24052535
Nữ trang 14k19572087
Nữ trang 10k13711501
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36493664
SJC ĐN Buôn36513662
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999934803493
Nguyên liệu 99934763487
Lộc Phát Tài36493664
Kim Thần Tài36493664
Nhẫn H.T.V34813521
Nữ trang 99.9934733543
Nữ trang 99.934633533
Nữ trang 9934273497
Nữ trang 18k25472677
Nữ trang 6824052535
Nữ trang 14k19572087
Nữ trang 10k13711501

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36503660
SJC buôn36513659
Kim Tuất36503660
Kim Thần Tài36503660
Lộc Phát Tài36503660
Nhẫn H.T.V34813521
Nguyên liệu 999934773487
Nguyên liệu 99934723482
Nữ trang 99.9934573527
Nữ trang 99.934473517
Nữ trang 9934273497
Nữ Trang 18k25302660
Nữ Trang 14k19422072
Nữ trang 6822812351
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611