• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,470
36,510
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,470
36,500
DOJI HCM lẻ(Nghìn/lượng)
36,470
36,510
DOJI HCM buôn(Nghìn/lượng)
36,480
36,500

Cập nhập lúc: 16:22 28/08/2014

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,308.141,308.74--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
33,388.6233,498.61--
USD/VND
(Liên NH)
21,17021,230--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank
Bảng giá tại Hà Nội
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HN lẻ3647036510
DOJI HN buôn3647036500
Gold (usd/oz)1291.551292.15
Nhẫn phúc (10 chỉ)3647036510
Nhẫn lộc (1 chỉ)36473651
Nhẫn phát (2 chỉ)72947302
Nhẫn tài (5 chỉ)1823518255
Nữ trang 99.9933063386
Nữ trang 99.933013381
Nữ trang 7524152555
Nữ trang 58.318501990
Nữ trang 41.712861426
Bảng giá tại Tp.HCM
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HCM lẻ3647036510
DOJI HCM buôn3648036500
Gold (usd/oz)1291.551292.15
Nhẫn phúc (10 chỉ)3647036510
Nhẫn lộc (1 chỉ)36473651
Nhẫn phát (2 chỉ)72947302
Nhẫn tài (5 chỉ)1823518255
Nữ trang 99.9933063386
Nữ trang 99.933013381
Nữ trang 7524152555
Nữ trang 58.318501990
Nữ trang 41.712861426