• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,740
36,840
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,750
36,830
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,740
36,840
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,750
36,830
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,720
36,870
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,740
36,850
Nguyên liêu 9999 - HN
36,540
36,660
Nguyên liêu 999 - HN
36,420
36,540
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,760
36,860
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,770
36,840

Cập nhập lúc: 17:09 23/01/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
36,165.7036,318.50--
USD/VND
(Liên NH)
22,65822,746--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36743684
SJC HN36753683
Kim Dậu36743684
Kim Thần Tài36743684
Lộc Phát Tài36743684
Kim Ngân Tài36743684
Hưng Thịnh Vượng36563680
Nguyên liệu 99.9936543666
Nguyên liệu 99.936423654
Nữ trang 99.9936263696
Nữ trang 99.936163686
Nữ trang 9935803650
Nữ trang 18k26622792
Nữ trang 16k25132643
Nữ trang 14k20462176
Nữ trang 10k14351565
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36723687
SJC ĐN Buôn36743685
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999936523665
Nguyên liệu 99936403653
Lộc Phát Tài36723687
Kim Thần Tài36723687
Nhẫn H.T.V36563680
Nữ trang 99.9936263696
Nữ trang 99.936163686
Nữ trang 9935803650
Nữ trang 18k26622792
Nữ trang 6825132643
Nữ trang 14k20462176
Nữ trang 10k14351565

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36743684
SJC buôn36753683
Kim Dậu36743684
Kim Thần Tài36743684
Lộc Phát Tài36743684
Nhẫn H.T.V36563680
Nguyên liệu 999936563666
Nguyên liệu 99936463656
Nữ trang 99.9936243694
Nữ trang 99.936063676
Nữ trang 9935883658
Nữ Trang 18k26562786
Nữ Trang 14k20402170
Nữ trang 6823932463
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611