• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,610
36,660
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,610
36,650
DOJI HCM lẻ(Nghìn/lượng)
36,610
36,660
DOJI HCM buôn(Nghìn/lượng)
36,610
36,650

Cập nhập lúc: 14:41 25/07/2014

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,292.661,293.26--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
33,040.2733,149.16--
USD/VND
(Liên NH)
21,20021,260--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank
Bảng giá tại Hà Nội
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HN lẻ3661036660
DOJI HN buôn3661036650
Gold (usd/oz)1293.631294.23
Nhẫn phúc (10 chỉ)3661036660
Nhẫn lộc (1 chỉ)36613666
Nhẫn phát (2 chỉ)73227332
Nhẫn tài (5 chỉ)1830518330
Nữ trang 99.9933533433
Nữ trang 99.933483428
Nữ trang 7524502590
Nữ trang 58.318782018
Nữ trang 41.713051445
Bảng giá tại Tp.HCM
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HCM lẻ3661036660
DOJI HCM buôn3661036650
Gold (usd/oz)1293.631294.23
Nhẫn phúc (10 chỉ)3661036660
Nhẫn lộc (1 chỉ)36613666
Nhẫn phát (2 chỉ)73227332
Nhẫn tài (5 chỉ)1830518330
Nữ trang 99.9933533433
Nữ trang 99.933483428
Nữ trang 7524502590
Nữ trang 58.318782018
Nữ trang 41.713051445