• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng)
72,300
74,000
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng)
72,700
74,000
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng)
72,500
74,000
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
61,400
62,200
Nguyên liêu 999 - HN(99)
61,300
62,000
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ)
72,300
74,000

Cập nhập lúc: 08:43 02/12/2023

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC72307400
AVPL72307400
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng61506295
Nguyên liệu 99.9961406220
Nguyên liệu 99.961306200
Nữ trang 99.9961106270
Nữ trang 99.961006260
Nữ trang 9960306225
Giá Nguyên Liệu 18K4540
Giá Nguyên Liệu 16K4130
Giá Nguyên Liệu 15K3806
Giá Nguyên Liệu 14K3560
Giá Nguyên Liệu 10K2718

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC72507400
AVPL72507400
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng61506295
Nguyên liệu 99.9961306220
Nguyên liệu 99.961206200
Nữ trang 99.9961106270
Nữ trang 99.961006260
Nữ trang 9960306225
Giá Nguyên Liệu 18K4540
Giá Nguyên Liệu 16K4130
Giá Nguyên Liệu 15K3806
Giá Nguyên Liệu 14K3560
Giá Nguyên Liệu 10K2718

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC72707400
AVPL72707400
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng61506295
Nguyên liệu 99.9961006150
Nguyên liệu 99.960906140
Nữ trang 99.9961106270
Nữ trang 99.961006260
Nữ trang 9960306225
Giá Nguyên Liệu 18K4540
Giá Nguyên Liệu 16K4130
Giá Nguyên Liệu 15K3806
Giá Nguyên Liệu 14K3560
Giá Nguyên Liệu 10K2718