• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,850
37,550
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,850
37,550
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,820
37,520
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,820
37,520
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,850
37,550
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,850
37,550
Nguyên liêu 9999 - HN
36,700
36,800
Nguyên liêu 999 - HN
36,600
36,700
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,750
37,550
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,750
37,550

Cập nhập lúc: 15:15 24/02/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
36,200.8236,347.24--
USD/VND
(Liên NH)
22,68022,764--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36853755
SJC HN36853755
Kim Tuất36853755
Kim Thần Tài36853755
Lộc Phát Tài36853755
Kim Ngân Tài36853755
Hưng Thịnh Vượng36703720
Nguyên liệu 99.9936703680
Nguyên liệu 99.936603670
Nữ trang 99.9936503720
Nữ trang 99.936403710
Nữ trang 9936043674
Nữ trang 18k26802810
Nữ trang 16k25302660
Nữ trang 14k20602190
Nữ trang 10k14451575
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36853755
SJC ĐN Buôn36853755
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999936693682
Nguyên liệu 99936593672
Lộc Phát Tài36853755
Kim Thần Tài36853755
Nhẫn H.T.V36703720
Nữ trang 99.9936503720
Nữ trang 99.936403710
Nữ trang 9936043674
Nữ trang 18k26802810
Nữ trang 6825302660
Nữ trang 14k20602190
Nữ trang 10k14451575

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36823752
SJC buôn36823752
Kim Tuất36823752
Kim Thần Tài36823752
Lộc Phát Tài36823752
Nhẫn H.T.V36703720
Nguyên liệu 999936723682
Nguyên liệu 99936623672
Nữ trang 99.9936403710
Nữ trang 99.936223692
Nữ trang 9936043674
Nữ Trang 18k26682798
Nữ Trang 14k20492179
Nữ trang 6824032473
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611