• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
34,370
34,410
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
34,380
34,410
DOJI HCM lẻ(Nghìn/lượng)
34,370
34,410
DOJI HCM buôn(Nghìn/lượng)
34,380
34,410
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
34,350
34,430
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
34,360
34,420
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
31,020
31,080
Nguyên liêu 999 - HN(99)
30,970
31,040

Cập nhập lúc: 17:09 01/07/2015

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,172.321,172.92--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
30,741.7730,870.63--
USD/VND
(Liên NH)
21,75021,830--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank
Bảng giá tại Hà Nội
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HN lẻ3437034410
DOJI HN buôn3438034410
Gold (usd/oz)1172.11172.7
USD/VND (Liên NH)2175021830
Nguyên liệu 99.9931023108
Nguyên liêu 99930973104
Nhẫn P.L.P.T34373441
Kim Thần Tài34373441
Nhẫn H.T.V31213151
Nữ trang 99.9930753150
Nữ trang 99.930703145
Nữ trang 9930503125
Nữ trang 7522382378
Nữ trang 58.317131853
Nữ trang 41.711881328
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI ĐN lẻ3435034430
DOJI ĐN buôn3436034420
Gold (usd/oz)1172.11172.7
USD/VND (Liên NH)2175021830
Nguyên liêu 999931003109
Nguyên liêu 99930973104
Nhẫn P.L.P.T34353443
Kim Thần Tài34353443
Nhẫn H.T.V31213151
Nữ trang 999931933343
Nữ trang 999 31903340
Nữ trang 9931303310
Nữ trang 7523172507
Nữ trang 58.317501950
Nữ trang 41.711931393
Bảng giá tại Tp.HCM
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HCM lẻ3437034410
DOJI HCM buôn3438034410
Gold (usd/oz)1172.11172.7
USD/VND (Liên NH)2175021830
Nguyên liệu 99.9931043109
Nguyên liệu 99.930993104
Nhẫn P.L.P.T34373441
Kim Thần Tài34373441
Nhẫn H.T.V31213151
Nữ trang 99.9930753150
Nữ trang 99.930703145
Nữ trang 9930503125
Nữ trang 7522382378
Nữ trang 58.317131853
Nữ trang 41.711881328