• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
33,060
33,120
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
33,070
33,110
DOJI HCM lẻ(Nghìn/lượng)
33,040
33,110
DOJI HCM buôn(Nghìn/lượng)
33,050
33,100
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
33,040
33,140
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
33,050
33,130
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
29,280
29,380
Nguyên liêu 999 - HN(99)
29,250
29,350

Cập nhập lúc: 14:20 01/12/2015

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,071.891,072.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
28,986.9829,141.36--
USD/VND
(Liên NH)
22,43022,540--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank
Bảng giá tại Hà Nội
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HN lẻ3306033120
DOJI HN buôn3307033110
Gold (usd/oz)1072.171072.62
USD/VND (Liên NH)2243022540
Nguyên liệu 99.9929282938
Nguyên liêu 99929252935
Nhẫn P.L.P.T33063312
Kim Thần Tài33063312
Nhẫn H.T.V29883018
Nữ trang 99.9929362996
Nữ trang 99.929202980
Nữ trang 9929132973
Nữ trang 7521572257
Nữ trang 6819522122
Nữ trang 58.316581758
Nữ trang 41.711231263
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI ĐN lẻ3304033140
DOJI ĐN buôn3305033130
Gold (usd/oz)1072.171072.62
USD/VND (Liên NH)2243022540
Nguyên liêu 999929202937
Nguyên liêu 99929182932
Nhẫn P.L.P.T33043314
Kim Thần Tài33043314
Nhẫn H.T.V29883018
Nữ trang 999930643214
Nữ trang 999 30613211
Nữ trang 9930023182
Nữ trang 7522212411
Nữ trang 6819942184
Nữ trang 41.711391339
Bảng giá tại Tp.HCM
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HCM lẻ3304033110
DOJI HCM buôn3305033100
Gold (usd/oz)1072.171072.62
USD/VND (Liên NH)2243022540
Nguyên liệu 99.9929302940
Nguyên liệu 99.929252935
Nhẫn P.L.P.T33043311
Kim Thần Tài33063312
Nhẫn H.T.V29883018
Nữ trang 99.9929362996
Nữ trang 99.929202980
Nữ trang 9929132973
Nữ trang 7521572257
Nữ trang 58.316581758
Nữ trang 41.711231263