• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,630
36,730
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,640
36,720
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,620
36,720
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,630
36,710
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,620
36,760
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,640
36,740
Nguyên liêu 9999 - HN
36,200
36,300
Nguyên liêu 999 - HN
36,130
36,230
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,620
36,750
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,630
36,740

Cập nhập lúc: 17:23 18/01/2019

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
36,943.0337,115.26--
USD/VND
(Liên NH)
23,14523,245--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36633673
SJC HN36643672
Kim Hợi36633673
Kim Thần Tài36633673
Lộc Phát Tài36633673
Kim Ngân Tài36633673
Hưng Thịnh Vượng36103660
Nguyên liệu 99.9936203630
Nguyên liệu 99.936123622
Nữ trang 99.9935903660
Nữ trang 99.935823652
Nữ trang 9935593629
Nữ trang 18k26352765
Nữ trang 16k24882618
Nữ trang 14k20252155
Nữ trang 10k14201550
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36623676
SJC ĐN Buôn36643674
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999936183630
Nguyên liệu 99936083620
Lộc Phát Tài36623676
Kim Thần Tài36623676
Nhẫn H.T.V36103660
Nữ trang 99.9935903660
Nữ trang 99.935823652
Nữ trang 9935593629
Nữ trang 18k26352765
Nữ trang 6824882618
Nữ trang 14k20252155
Nữ trang 10k14201550

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36623672
SJC buôn36633671
Kim Tuất36623672
Kim Thần Tài36623672
Lộc Phát Tài36623672
Nhẫn H.T.V36103660
Nguyên liệu 999936193629
Nguyên liệu 99936143624
Nữ trang 99.9935843654
Nữ trang 99.935743644
Nữ trang 9935543624
Nữ Trang 18k26262756
Nữ Trang 14k20172147
Nữ trang 6823662436
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611