• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
33,870
33,940
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
33,880
33,930
DOJI HCM lẻ(Nghìn/lượng)
33,860
33,930
DOJI HCM buôn(Nghìn/lượng)
33,870
33,920
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
33,840
33,950
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
33,850
33,940
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9)
31,000
31,200
Nguyên liêu 999 - HN(99)
30,920
31,120

Cập nhập lúc: 19:46 13/10/2015

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,162.881,163.33--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
31,293.3831,473.80--
USD/VND
(Liên NH)
22,32022,440--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank
Bảng giá tại Hà Nội
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HN lẻ3387033940
DOJI HN buôn3388033930
Gold (usd/oz)1159.951160.4
USD/VND (Liên NH)2232022440
Nguyên liệu 99.9931003120
Nguyên liêu 99930923112
Nhẫn P.L.P.T33873394
Kim Thần Tài33873394
Nhẫn H.T.V31403170
Nữ trang 99.9931073167
Nữ trang 99.931023162
Nữ trang 9930903150
Nữ trang 7522852385
Nữ trang 6820732243
Nữ trang 58.317571857
Nữ trang 41.711951335
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI ĐN lẻ3384033950
DOJI ĐN buôn3385033940
Gold (usd/oz)1159.951160.4
USD/VND (Liên NH)2232022440
Nguyên liêu 999930993118
Nguyên liêu 99930923110
Nhẫn P.L.P.T33843395
Kim Thần Tài33843395
Nhẫn H.T.V31403170
Nữ trang 999931453295
Nữ trang 999 31423292
Nữ trang 9930823262
Nữ trang 7522812471
Nữ trang 6820732243
Nữ trang 41.711731373
Bảng giá tại Tp.HCM
Loại
Mua vào
Bán ra
DOJI HCM lẻ3386033930
DOJI HCM buôn3387033920
Gold (usd/oz)1159.951160.4
USD/VND (Liên NH)2232022440
Nguyên liệu 99.9931033113
Nguyên liệu 99.930963106
Nhẫn P.L.P.T33863393
Kim Thần Tài33873394
Nhẫn H.T.V31403170
Nữ trang 99.9931073167
Nữ trang 99.931023162
Nữ trang 9930903150
Nữ trang 7522852385
Nữ trang 58.317571857
Nữ trang 41.711951335