16:19 21-10-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC lặng sóng
Giá vàng miếng SJC lặng sóng
Các doanh nghiệp vàng trong nước không điều chỉnh giá sáng nay khi thị trường thế giới đứng yên.
10:37 15-10-2019 | vnexpress.net
Giá vàng SJC lặng sóng
Giá vàng SJC lặng sóng
Doanh nghiệp vàng trong nước gần như không điều chỉnh giá sáng nay khi thị trường thế giới đi xuống nhẹ.
15:36 30-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC vẫn quanh 42 triệu đồng
Giá vàng miếng SJC vẫn quanh 42 triệu đồng
Giá mua bán mỗi lượng biến động 50.000 – 150.000 đồng tùy nơi, trong bối cảnh thị trường vàng thế giới đi xuống.
15:12 26-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC giảm mạnh
Giá mua bán mỗi lượng vàng giảm 230.000 - 350.000 đồng tùy nơi nhưng vẫn duy trì trên 42 triệu đồng.
10:07 24-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC diễn biến trái chiều
Giá vàng miếng SJC diễn biến trái chiều
Giá mua bán mỗi lượng vàng dao động từ 40.000 - 100.000 đồng tùy nơi, vẫn duy trì trên 42 triệu đồng.
09:58 20-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC vẫn quanh 42 triệu đồng
Giá vàng miếng SJC vẫn quanh 42 triệu đồng
Giá mua bán mỗi lượng dao động vài chục nghìn đồng tùy nơi, trong bối cảnh thị trường thế giới nhích lên
17:27 18-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC tăng
Giá vàng miếng SJC tăng
Giá mua bán mỗi lượng tăng vài chục nghìn tùy nơi, vẫn duy trì sát mốc 42 triệu đồng.
11:43 16-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC vượt 42 triệu đồng
Giá vàng miếng SJC vượt 42 triệu đồng
Giá mua bán mỗi lượng tăng 150.000 – 250.000 đồng tùy nơi, trong bối cảnh giá thế giới tăng vọt.
09:36 13-09-2019 | vnexpress.net
Giá vàng miếng SJC tăng
Giá vàng miếng SJC tăng
Giá mua bán mỗi lượng tăng 80.000 – 130.000 đồng, trong bối cảnh thị trường vàng thế giới cũng đi lên.
09:58 11-09-2019 | vnexpress.net
Vàng sinh lời tốt nhất từ đầu năm
Vàng sinh lời tốt nhất từ đầu năm
Giá vàng quốc tế tăng 18%, còn giá trong nước tăng 16%, tỷ lệ sinh lời vượt trội nếu so với các kênh đầu tư khác.
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)